• nauka (24)

  Nauka na co dzień

  Gdzie na co dzień mamy do czynienia z nauką? Czy to rzeczywiście jest coś, co otacza nas każdego dnia? To jest coś co nam towarzyszy z dnia na dzień i powoduje, że nie możemy się bez niej obejść? I tak i nie. Z jednej strony mamy do czynienia z efektami, owocami nauki i technologii, która jest w dużym stopniu od niej ...

 • rp_nauka25.jpg

  Nauka dla ludzi

  Nauka to niezwykle wdzięczna dziedzina naszego życia, działalności i funkcjonowania. To właśnie nauka powoduje, że stajemy się bardziej pewni siebie, bardziej możemy się rozwijać, doskonalić siebie i działać dla dobra swojego i innych ludzi. Nauka daje nam podstawy oraz narzędzia do rozwijania siebie i rozwijania naszego świata. To dzięki niej jesteśmy silniejsi i znacznie bardziej rozwijają się nasze horyzonty. Dlaczego to ...

 • nauka (39)

  Masa owiec

  Masa ciała owiec ras wełnistych jest dodatnio skorelowana z wydajnością strzyżną, wiąże się to z większymi wymiarami ich ciała, gdyż wówczas większa jest powierzchnia pokryta runem. Na jakość wełny wywierają wpływ pewne stany fizjologiczne organizmu. U tryków w okresie intensywnej stanówki, a u maciorek pod koniec ciąży i w okresie karmienia jagniąt, przy niedostatecznym żywieniu dochodzi do przewężenia rosnących w ...

 • rp_nauka25.jpg

  Lowcy komet

  Na początku XVII stulecia Jan Kepler napisał, że „komet we Wszechświecie jest tak dużo, jak ryb w oceanie". I już to samo stwierdzenie daje dostateczną podstawę, by odkrywców tych urodziwych ciał niebieskich zwać łowcami. Na powyższe miano zasługują oni z innego jeszcze, bardziej ważkiego powodu. Gdyby bowiem zapytać doświadczonego obserwatora, czy trudno odkryć na niebie nową kometę, jego odpowiedź brzmiałaby ...

Posted by admin On Styczeń - 10 - 2016 Komentowanie nie jest możliwe
rp_nauka25.jpg

Nauka to niezwykle wdzięczna dziedzina naszego życia, działalności i funkcjonowania. To właśnie nauka powoduje, że stajemy się bardziej pewni siebie, bardziej możemy się rozwijać, doskonalić siebie i działać dla dobra swojego i innych ludzi. Nauka daje nam podstawy oraz narzędzia do rozwijania siebie i rozwijania naszego świata. To dzięki niej jesteśmy silniejsi i znacznie bardziej rozwijają się nasze horyzonty. Dlaczego to właśnie nauka jest tak cenna dla nas? Po pierwsze, dzieje się tak dlatego, że zajmowanie się nauką jest zawsze owocne. Jeżeli podejmujemy się badań, analiz, chcemy do czegoś dotrzeć, to zawsze uzyskamy efekt. Albo się okaże, że nasz pomysł  [ Read More ]

Posted by admin On Grudzień - 4 - 2015 Komentowanie nie jest możliwe
rp_nauka25.jpg

Na początku XVII stulecia Jan Kepler napisał, że „komet we Wszechświecie jest tak dużo, jak ryb w oceanie”. I już to samo stwierdzenie daje dostateczną podstawę, by odkrywców tych urodziwych ciał niebieskich zwać łowcami. Na powyższe miano zasługują oni z innego jeszcze, bardziej ważkiego powodu. Gdyby bowiem zapytać doświadczonego obserwatora, czy trudno odkryć na niebie nową kometę, jego odpowiedź brzmiałaby zapewne tak samo, jak odpowiedź zagadniętego rybaka o to, czy trudno złowić szczupaka. W obu przecież przypadkach trzeba coś wiedzieć o naturze poszukiwanego obiektu, mieć dużo szczęścia i wielką wytrwałość w poszukiwaniu. Ta ostatnia cecha wymagana jest zwłaszcza od łowcy  [ Read More ]

Posted by admin On Grudzień - 4 - 2015 Komentowanie nie jest możliwe
nauka (56)

„Książką o Rosji” w latach upadku rewolucji była również powieść Sasza Żigulew, w której pisarz podjął próbę analizy „duszy” żywiołowej walki w latach 1906 – 1907, poetyzując w podniosłym stylu biblijnym postać młodego bohatera, dowódcy szajki, który w imię sprawiedliwości społecznej próbował walczyć ze złem za pomocą zła, poświęcając swe życie dla szczęścia innych. Temat rewolucji zajął również uprzywilejowane miejsce w dramaturgii Andrejewa, której rozwój przypadł na początek XX wieku. I w tym wypadku realny materiał wydarzeń podporządkowany został abstrakcyjnym koncepcjom filozoficznym. W dramacie Ku gwiazdom Andrejew wskrzesił atmosferę walki na barykadach i wprowadził sylwetki rewolucjonistów oddanych wielkiej sprawie, ale  [ Read More ]

Posted by admin On Grudzień - 4 - 2015 Komentowanie nie jest możliwe
rp_nauka79.jpg

Szereg badaczy podał definicję konstytucji hodowlanej organizmu. I tak według Kuleszowa — jest to charakter czynności życiowych i budowy organizmu zwierzęcia określający jego reakcje na oddziaływanie środowiska zewnętrznego, wytworzony pod wpływem czynników dziedzicznych i bytowych. W wyniku takiego pojmowania konstytucji Kuleszow wyodrębnił jej typy: 1) ordynarną — właściwą zwierzętom o masywnym kośćcu, grubej skórze i włosach, obfitym umięśnieniu przy słabo rozwiniętej tkance łącznej i tłuszczowej; jest ona charakterystyczna dla pierwotnych ras nie wykazujących dużych skłonności do opasu i mleczności, np. bydło rasy simentalskiej i lokalne rasy owiec prymitywnych, 2) mocną — manifestującą się występowaniem u zwierząt jędrnej, lecz elastycznej skóry,  [ Read More ]

Posted by admin On Grudzień - 4 - 2015 Komentowanie nie jest możliwe
rp_nauka40.jpg

Kometa Westa należy bez wątpienia do najjaśniejszych komet goszczących na naszym niebie w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Była dużo okazalszym zjawiskiem nie tylko od komety Kohoutka, ale i od wcześniejszych komet Arenda Rolanda i Bennetta. Może z nią konkurować jedynie kometa, którą 18 września 1965 roku odkryli znani japońscy obserwatorzy Karou Ikeya i Tsutomu Seki. Kometa ta minęła Słońce zaledwie w odległości 0,008 jednostki astronomicznej i wkrótce potem też się rozpadła. Należy ona do nielicznej grupy, liczącej na razie tylko dziesięć komet „muskających Słońce”. Poruszają się one ruchem wstecznym, a odległość ich punktów przysłonecznych jest mniejsza niż 0,01 jednostki astronomicznej.  [ Read More ]

Posted by admin On Grudzień - 4 - 2015 Komentowanie nie jest możliwe
rp_nauka33.jpg

Wybitnym zjawiskiem w prozie lat 10-tych była twórczość Iwana Bunina, której poświęcamy odrębny rozdział. Już tu jednak zaznaczyć należy, że rezygnował on z tradycyjnych ambicji epickich i poddał gruntownej rewizji założenia powieści realistycznej opartej na fikcji literackiej z rozbudowanym wątkiem fabularnym, starannie nakreśloną ekspozycją i nieodzownym epilogiem. „A po co zmyślać? — dowodził Bunin — Po co bohaterki i bohaterowie? Po co koniecznie powieść, opowieść z ekspozycją i epilogiem? Wieczna obawa, że jest się za mało literackim, za mało podobnym do tych, którzy są sławni. I wieczna męka — wieczne milczenie, kiedy nie mówi się właśnie o tym, co jest  [ Read More ]